NUORTEN AKATEMIAKLUBI

Nuorten Akatemiaklubi

- uusi ulottuvuus tieteiden väliseen keskusteluun

Suomalainen Tiedeakatemia aloitti syksyllä 2009 uuden toimintamuodon Nuorten Akatemiaklubin, jonka tavoitteena on lisätä nuorten tutkijoiden näkyvyyttä Suomen tieteessä. Toimintaa jatketaan lukuvuonna 2014-2015. Pyrkimyksenä on tuoda nuorten tutkijoiden panos tieteitten väliseen keskusteluun ja lisätä tieteiden välistä ymmärrystä tutkijapiireissä. Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus on valinnut klubiin vuodeksi 2014-2015 16 nuorta nuorta lahjakasta tutkijaa eri tieteen aloilta. Klubin toimikausi on yksi lukuvuosi, syyskuusta toukokuuhun.

Klubilaiset tapaavat toisensa ensimmäisen kerran syyskuussa. Tapaamisissa klubilaiset esittävät tutkimustaan ja tutkimusmetodeitaan, jonka jälkeen alustusten pohjalta keskustellaan. Tilaisuuksia johtaa Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja.

Kokoukset videoidaan ja tallenteet esitetään Tiedeakatemian kotisivuilla.

Kauden 2014-2015 jäsenet
Kauden 2014-2015 kokoukset (sivulla linkit videoihin sekä kokousaikataulu)

 

Aiemmat toimintakaudet: