Järjestäjä

Tilaisuuden järjestestää Suomalaisen Tiedeakatemian oikeustieteiden ryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii professori Heikki Halila.

Tiedustelut:
Suomalainen Tiedeakatemia
Hallintopäällikkö Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi@tiedeakatemia.fi

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.

Tiedeakatemia jakaantuu matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastoissa on tieteenalakohtaisia ryhmiä, matemaattis-luonnontieteellisessä seitsemän ja humanistisessa kahdeksan. Oikeustieteen ryhmä on yksi Tiedeakatemian humanistisen osaston ryhmistä.

Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivu