Ohjelma

Huom! Muutokset mahdollisia. Ohjelmamuutokset päivitetään ohjelmaan, lista muutoksista on Ajankohtaista-sivulla.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen, professori Tuula Linna. 

9.00­–9.15
Seminaarin avaus: Yliopistolliset käytännöt oikeustieteen laadun kannalta

Oikeustieteen ryhmän puheenjohtaja, professori Heikki Halila

9.15–9.45
Oikeustieteen laadun kriteerit

Professori Kaarlo Tuori

9.45–10.30
Oikeustieteen laatu käyttäjien näkökulmasta

Kansliapäällikkö, OTT Pekka Timonen, oikeusministeriö
Presidentti (emer.), OTT Pekka Vihervuori

10.30–11.00
Oikeustieteen laatutekijät: miten otan ne tutkimuksessani huomioon

Yliopistonlehtori, OTT Kirsi-Maria Halonen

11.00–11.30
Keskustelu aamupäivän teemoista

11.30–12.50
Lounas (omakustanteinen; tilaisuuden yhteydessä jaetaan vinkkejä lounaspaikoista)

12.50–13.30
Tutkijoiden näkökulmia oikeustieteen laatuun: Mikä tekee oikeustieteellisestä tutkimuksesta klassikon

Professori Urpo Kangas

13.30–14.10
Kahvi (tarjotaan osallistujille)

14.10–14.50
Suomen Akatemian kriteerit oikeustieteellisen tutkimuksen tukemiseen

Professori Petri Kuoppamäki, Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsen

Kommenttipuheenvuoro: professori Jukka Kekkonen

Keskustelu

14.50–15.30
Tutkijoiden näkökulmia oikeustieteen laatuun: Kansainvälisyys ja oikeustieteen laatu

Professori Heikki Mattila

Keskustelu

15.30
Seminaarin päättäminen