Yhteystiedot

Tiedustelut
Suomalainen Tiedeakatemia
Hallintopäällikkö Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi@tiedeakatemia.fi

Internet
www.acadsci.fi/oikeustutkimus