Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Eino Jutikkalan historiapalkinto 2016 professori Jari Ojalalle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Eino Jutikkalan historiapalkinnon professori Jari Ojalalle hänen ansiokkaasta historiantutkimustyöstään.

OjalaJari

Professori Jari Ojala on kansainvälinen ja monipuolinen historioitsija, joka toimii Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professorina. Hän on Suomen Akatemian rahoittaman “Yhteiskunnan historia" -huippututkimusyksikön jäsen ja mukana muun muassa suomalais-ruotsalaisessa tutkimushankkeessa "Demokratian voimavirrat 1890—2020".

Professori Ojalan tutkimustyö alkoi 1990-luvulla Keski-Pohjanmaan laivanvarustuksen historialla, mistä teemasta hän myös väitteli vuonna 1999. Ojala onkin julkaissut suuren joukon merenkulkuun liittyviä kansainvälisiä artikkeleita. Sittemmin hän on laajentanut tutkimusaihepiiriään ja on viime aikoina tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia, talouden verkostoja ja tiedonkulun merkitystä talouden toiminnassa. Jari Ojala on ollut keskeisesti vakiinnuttamassa uuden institutionaalisen taloushistorian ja liiketoimintahistorian asemaa suomalaisessa tutkimuksessa.

Professori Ojalan tutkimuksissa yhdistyvät eri alojen, kuten taloushistorian ja taloustieteen metodit, teoria ja aineistot. Eri tutkimusalojen työmenetelmien yhdistäminen on vaikuttanut siihen, että Ojalalla on kyky muodostaa tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmien muodostaminen on osoittautunut hedelmälliseksi, vaikka se on ollut poikkeuksellista yksinpuurtavien suomalaisten historioitsijoiden keskuudessa.

Professori Ojalan teoksista kannattaa nostaa teos The Road to Prosperity. An Economic History of Finland vuodelta 2006, jonka hän kirjoitti ja toimitti yhdessä kollegojensa kanssa. Kirja on Suomen taloushistorian englanninkielinen perusteos, ja sitä jaettiin heti ilmestymisvuonnaan taloushistorian maailmankongressissa Helsingissä. Teosta käytettiin myös Suomen EU-puheenjohtajakauden PR-tuotteena. Lisäksi ulkoministeriö on jakanut teosta lähetystöjensä kautta ja se on kurssikirjana useissa ulkomaisissa yliopistoissa.

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 3. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija
Klaus Elfving
050 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Suvi Salmi (opintovapaalla 1.10.2021 alkaen)
050 5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Emilia Lähde (alkaen 6.9.2021)
050 5128 830
emilia.lahde (at) acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi