Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista

Katso ennen hakemuksen täyttämistä ohjeita näistä usein kysytyimmistä kysymyksistä. Jos et löydä vastausta kysymykseesi tältä sivulta tai Ohjeista apurahan hakijalle ota yhteyttä Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Päivärahat

Voiko apurahahakemus sisältää myös päivärahoja?

Apurahaan ei voi sisältyä päivärahoja könttösummana. Sen sijaan apurhaaa voi hakea kasvaneisiin elinkustannuksiin. Nämä tulee kuitenkin perustella ja avata, mitä kuluja kasvaneet elinkustannukset sisältäisivät. Jos esimerkiksi osa ruoista maksetaan matkan aikana, tällöin apurahaa ei haeta kattavaksi kaikkiin ruokaluihin. Eli könttösummaa elämiseen matkan aikana ei myönnetä, vaan hakijan tulee arvioida ja hakemuksessa avata, mitä kasvaneita elinkustannuksia matkan aikana syntyy.

Apurahan käyttöajankohta

Voiko syksyllä 2017 haettavan apurahan käyttö alkaa jo joulukuussa 2017?

Apurahakausi alkaa valitettavasti aikaisintaan 1.1.2018, eikä apurahoja myönnetä takautuvasti.

Mihin tarkoituksiin apurahaa voi hakea? Mitä tarkoittaa "lyhyisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille"?

Voiko Eino Jutikkalan rahastosta / Väisälän rahastosta hakea apurahaa post doc -tutkimukseen?

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään apurahoja myös post doc -tutkimukseen. Apurahoja myönnetään tutkijoille lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa tai kotimaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Kokovuotiseen työskentelyyn ulkomailla rahasto myöntää rahoitusta post doc -poolin kautta.


Mitä tarkoittaa Väisälän / Jutikkalan rahaston hakukategoria "lyhyisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille"?

Rahastot rahoittavat pitkäkestoista työskentelyä ulkomaille Säätiöiden post doc -poolin kautta. Rahaston omasta hausta voi hakea rahoitusta lyhyisiin tutkimusmatkoihi ulkomaille. "Lyhyt" tarkoittaa siis sellaista työskentelyä, jota ei rahoiteta post doc -poolin kautta (pooli rahoittaa vähintään lukuvuoden kestävää työskentelyä). Hakea voi esimerkiksi viikon tai parin kuukauden kestävään työskentelyyn.

työskentelyyn ulkomailla rahasto myöntää rahoitusta post doc -poolin kautta.


Mihin tarkoituksiin voi hakea apurahaa tutkijalle lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa tai kotimaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa?

Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahaksi vierailun ajalle tai sekä työskentelyyn että kuluihin. Jos on jo työskentelyrahoitus toista kautta apurahaa voi hakea myös vain kuluihin.

Kulut voivat kattaa esimerkiksi matkakulut, asumiskulut ym. matkasta syntyvät kulut. Lyhytkestoisissa verailuissa maksetaan matkat apurahaansaajalta ja mukana mahdollisesti kulkevilta alaikäisiltä lapsilta. Päivärahaa ei makseta, mutta voidaan korvata lisääntyneitä elinkustannuksia (kuten ruokailukuluja ym.) Haettava summa on tapauskohtainen ja vierailun budjetti toimii perusteena haettavalle summalle. Rahoitus on joustava ja sen voi mukauttaa haettavan vierailun tarpeisiin. Lisätietoa rahoituksen kattavuudesta voi tiedustella Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 050 4620 889).

Mille aloille haku on tarkoitettu

Mille aloille haku on tarkoitettu?

Hakualat on määritelty hakuilmoituksessa.


Mitkä ovat Suomalaisen Tiedeakatemian humanistiset ryhmät? Mistä tiedän voinko hakea Jutikkalan rahaston haussa? Millä perusteella määrittelen, mihin ryhmään kuulun?

Tiedeakatemian humanistiset alat kattavat kaikki humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat. Tiedeakatemian humanistiset ryhmät ovat:

  • Teologia ja uskontotiede
  • Filosofiset ja esteettiset tieteet
  • Kasvatus- ja psykologiatieteet
  • Historia ja arkeologia
  • Fennougristiikka
  • Kielitiede
  • Oikeustieteet
  • Yhteiskuntatieteet (sis. myös taloustieteet jne.)

Huomaa, että ryhmien katto-otsikot sisältävät vielä paljon eri tutkimussuuntia. Hakea voivat kaikki, joiden tutkimus liikkuu näiden alojen rajapinnalla ja läheisyydessä.

Ala valitaan tutkimuksen teeman perusteella, ei esimerkiksi sen perusteella, millä laitoksella tutkimusta tehdään. Alaa valitessa kannattaa miettiä, minkä alan asiantuntijan haluaisit lukevan hakemuksesi.

Ryhmät määräytyvät aiheesi perusteella. Yliopistoissa eri aineet on sijoitettu eri tiedekuntiin, mutta yliopistojen jaoilla ei ole merkitystä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston poliittisen historian professorit työskentelevät yliopistolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa, mutta kuuluvat Tiedeakatemian historian ja arkeologian ryhmään. Jos olet epävarma, voit tarkistaa Tiedeakatemian jäsenluettelosta miten eri aineet ovat jakautuneet ryhmiin (jäsenluettelot löytyvät otsikon "Jäsenet" alta).

Tohtorinkoulutuksen apurahan opinto-oikeudesta

Minulla ei vielä ole opinto-oikeutta yliopistolla, sen saamisen ehtona on rahoituksen hankkiminen? Voinko hakea apurahaa?

Voit hakea apurahaa. Sinun tulee lisäliitteeksi lisätä hakemukseen selvitys tilanteesta ja opinto-oikeusasiasta tulevalta ohjaajaltasi. Lisäksi asia tulisi selvittää tutkimussuunnitelmassa. Hakemuslomakkeen kohtaan, missä kysytään yliopistoa, laitosta ja ohjaajaa tulee syöttää tulevan opintopaikan tiedot. Ohjaajan nimen perään tulisi lisäksi suluissa lisätä "varmistuu myöhemmin".

Apurahan käytön alkaessa tulee olla voimassa oleva jatko-opinto-oikeus.

Hakemuksen täyttämisestä

Voinko hakea tohtoriopintoapurahaa vain osaksi vuotta?

Voit hakea. Tohtoriopintoapurahan määrä on 25.000 e / vuosi. Tästä voi laskea kuukausiosuuden, esimerkiksi puoli vuotta on 12.500 e.


Miten paljon voin hakea apurahaa tutkimusvierailuun? Mikä on matka-apurahan yläraja?

Vain tohtoriopintoapurahan määrä on kiinteä, 25.000 e / vuosi. Vastaavasti muissa kategoriaoissa ei ole tiettyä haettavaa summaa, vaan summa määräytyy sen mukaan, mikä on apurahan tarve. Esimerkiksi vierailuapurahan tapauksessa summaa riippuu esimerkiksi vierailumaasta ja muusta rahoituksesta. Haettava summa on se summa, minkä hakija laskee tarvitsevansa. Summa perusteellaan tutkimussuunnitelmassa.


Mihin voi laittaa lähdeluettelon / liiteluettelon?

Tutkimussuunnitelmaan liittyvä lähde- tai liiteluettelo sijoitetaan osaksi tutkimussuunnitelman alla olevia laatikoita. Viitteet voi sijoittaa joko tekstin sekaan tai tekstin loppuun. Lähdeluettelo / liiteluettelo sisältyy osaksi merkkimärää.


Kuinka moneksi vuodeksi apurahoja voidaan hakea tässä haussa?

Apurahoja myönnetään yhden vuoden mittaiseen työskentelyyn. Tässä haussa apurahaa voi siis saada maksimissaan yhdeksi vuodeksi.


Kohdassa ”Aikaisemmat apurahat” vetovalikossa ei ole vaihtoehtoa "Muu, mikä?" Miten tulisi toimia?

Ohjeistuksessa sanotaan, että ”Hakemuksessa on paljon vetovalikkoja. Jos et löydä valikosta oikeaa vaihtoehtoa, valitse valikosta kohta Muu, mikä? ja täydennä oikea vaihtoehto ko. kohdan alla olevaan avoimeen kenttään.”

Tämä ei kuitenkaan päde kohtaan ”Aikaisemmat apurahat”. Voit jättää tuon myöntäjän valitsematta valikosta ja kirjoittaa myöntäjän nimen kohtaan "Muu, mikä".


Jutikkalan rahaston tohtoriopintoapurahan ohessa voin hakea myös matka-apurahaa. Sisältyykö matka-apuraha tuohon 25.000 euroon vai tuleeko se vielä lisäksi?

Matka-apurahaa haetaan tohtoriopintoapurahan lisäksi. Sähköisessä lomakkeessa haettavana matka-apurahan suuruus lisätään erilliseen kohtaansa. Huom! Erillisiä matka-apurahoja ei voi hakea, vaan matka-apurahaa voi hakea vain tohtoriopintoapurahan yhteydessä.


Voinko hakea osavuotista tohtoriopintorahoitusta?

Voit hakea rahoitusta myös osaksi vuotta. Laske siinä tapauksessa haettava summa kokovuotisen apurahan perusteella.


Olen hakemassa apurahaa kahden viikon ajalle ulkomailla työskentelyyn. Mitä laitan kohtaan, jossa kysytään työskentelyn kesto kokonaislukuna?

Voit laittaa tuohon kohtaan vaihtoehdon alle 1 kk.


Hakija-sivulla kysytään tutkintoa ja tutkintoon suoritusvuotta. Tarkoitetaanko tällä suositettavana olevaa tutkintoa vai jo olemassa olevaa tutkintoa?

Hakija-sivulla pyydetään taustatietoa nimenomaan hakijasta. Tutkinnolla tarkoitetaan nimenomaan hakijan taustaa ja olemassa olevaa tutkintoa. Hakemus-sivulla selvitetään tekeillä olevan tutkinnon tietoja.


Kun klikkaan hakemusjärjestelmässä kohtaa "hakuohjeet", linkki palauttaa minut takaisin Tiedeakatemian kotisivuilla olevaan hakuilmoitukseen. Missä ovat hakuohjeet?

Hakuilmoitus = hakuohjeet.


Olen vasta aloittanut väitöskirjani tekemisen eikä minulla vielä ole julkaisuja julkaisuluetteloon. Pitääkö minun lisätä tyhjä luettelo vai jätänkö kokonaan pois?

Voit lisätä julkaisukenttään maininnan, että sinulla ei vielä ole julkaisuja. Listaan voi myös lisätä mahdollisesti vireillä olevat julkaisut, joita ei ole vielä julkaistu.


Hakemuksessa "Hakija"-sivulla tulee täyttää kohdat "oppiarvo" sekä "tutkinto ja suoritusvuosi". Mitä näillä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko tällä suositettavana olevaa tutkintoa vai jo olemassa olevaa tutkintoa?

Kummassakin kohdassa tarkoitetaan nimenomaan hakijan taustaa ja olemassa olevaa tutkintoa. Joissakin tapauksessa nämä kohdat ovat päällekkäiset. Jos olet suorittanut esimerkiksi filosofian maisterin tutkinnon, merkitään molempiin kohtiin filosofian maisteri ja toiseen kohtaan suoritusvuosi.

Esimerkiksi tapauksessa, että hakija on esimerkiksi dosentti ja professori, merkitään tämä kohtaan oppiarvo (ja kohtaan tutkinto merkitään ylin suoritettu tutkinto ja suoritusvuosi). Mutta pääasiassa nämä kaksi kohtaa ovat siis päällekkäiset.


Mitä tarkoittaa selvitys kokonaisrahoituksesta?

Tee projektisi kokonaisrahoituksesta niin tarkka selvitys kuin pystyt. Lähinnä Tiedeakatemiaa kiinnostaa tietää, mikä on Tiedeakatemian osuus rahoituksesta ja toisaalta mikä on projektin kokonaiskustannus.


Miten minun tulisi täyttää Aiemmat apurahat -sivu?

Kohtaan aiemmin saadut apurahat halutaan tietoa siitä, miten aiemmin tutkimustaan on rahoittanut. Eli tähän olisi hyvä laittaa myös muu kuin apuraharahoitus, esim. tutkijakoulupaikka.

Muualta tätä tarkoitusta varten haetut -kohtaan sen sijaan haemme tietoa siitä, mitä hakuja tätä projektia varten on vireillä. Pyydämme tietoa nimenomaan niistä hauista, jotka ovat vireillä hakemusta jätettäessä ja joista päätös tulee myöhemmin.


Hakulomake heittää pois hakusivustolta aina kun yritän lisätä julkaisujeni. Missä voisi olla vika?

Tekstikenttiin voi liittää linkkejä, mutta linkit eivät saa sisältää html-elementtejä. Esimerkiksi:

Teknisesti sallittu linkki:  https://www.acadsci.fi
Mutta näin ei voi olla: <a href=”https://www.acadsci.fi>www.acadsci.fi</a>

Kopioidessa toisesta lähteestä mukaan saattaa tulla myös html-elementtejä. Jos kopiointi sisältää html-elementtejä, niin tällöin lomake ei toimi oikein. Tällöin linkki kannattaa kirjoittaa manuaalisesti uudelleen. Lisäohjeita saa osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Työskentely apurahakaudella

Teen väitöskirjatyötäni ulkomailla. Yliopistollani sivutoiminen tutkimustyö osana väitöskirjatyön tekemistä on käytännössä pakollista (tutkimusavustus- ja opetustehtävät kuuluvat toimenkuvaan). Vaatimuksena kuitenkin olisi, että apurahalla tehtäisiin työtä "vapaana muusta ansiotyöstä". Voinko edes hakea apurahaa?

Voit hyvin hakea apurahaa. Tuolla vapaana muusta ansiotyöstä -kohdalla haetaan sitä, että apurahansaajan tulee tehdä päätoimisesti apurahatutkimusta apurahakauden ajan. Tilanteessa, missä yliopisto asettaa vaatimuksia työntekoon väitöskirjatyön tekemisen ohella olemme katsoneet, että tuo vaadittu työ on osa väitöskirjan tekemistä. Eli et voisi tehdä väitöskirjaa, jos et tekisi vaadittua työtä. Tällaisessa tilanteessa työn tekeminen ei ole päällekkäistä apurahatutkimukselle, vaan osa kokonaisuutta eikä hidasta apurahatyön valmistumista. Tällä kohdalla on haettu nimenomaan sitä, että ei voi tehdä vain osa-aikaisesti apurahalla. Sinä kuitenkin tekisit väitöskirjaa täysipäiväisesti, siihen vain liittyy myös työntekoa yliopiston suunnasta.


Joudun tekemään väitöskirjani ohella silloin tällöin päivystyksiä osana koulutusta (lääketiede). Ehtojen mukaan en saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Voit hyvin hakea apurahaa.


Hakisin tohtoriopintoapurahaa osaksi vuotta, toisen puolen rahoituksesta saan yliopistolta. En saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Myös osavuotista apurahaa voi hakea. Tämä tulee kuitenkin tuoda selkeästi esille hakemuksessa.


Mitä tarkoitetaan tohtoriopintoapurahan kohdalla olevalla termillä "ansiotyöstä vapaa" - saako apurahansaajalla olla tuloja?

Apurahansaajalla ei saa olla muita tuloja apurahakaudella. Erillisestä pyynnöstä (jonka voi lähettää Tiedeakatemiaan postitse tai sähköpostitse) myönnetään kuitenkin mahdollisuus antaa opetusta 4 tuntia viikossa.

Hakemuksen lähettäminen ja perilletulo

Lähetin hakemukseni ja etusivulla hakemukseni tilaksi mainitaan "lähetetty". Tuttavallani vastaavassa kohdassa lukee kuitenkin "vastaanotettu". Tarkoittaako tämä sitä, että hakemukseni ei ole tullut perille?

Hakemuksen tilana on "lähetetty", kun olet laittanut sähköisen hakemuksen tulemaan meille. Hakemus ei automaattisesti kuittaudu vastaanotetuksi, vaan hakemukset vastaanotetaan vielä erikseen Tiedeakatemiassa. Vastaanottamisen puuttumisen ei kuitenkaan vaikuta siihen, onko hakemus tullut ajoissa. Jos olet onnistuneesti lähettänyt hakemuksen määräaikaan mennessä, niin hakemuksesi on mukana haussa (vaikka sitä ei vielä olisi vastaanotettu).

Apurahasta raportoiminen: selvitys edistymisestä ja loppuraportti

Tuleeko minun raportoida aiemmasta apurahasta kauden jälkeen? Riittääkö että selvitän edistymiseni uudessa apurahahakemuksessa?

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä ja saavutetuista tutkimustuloksista Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä. Apurahahakemuksen yhteydessä oleva katsaus työn edistymisestä ei korvaa raporttia. Raportit tulisi lähettää erikseen, jotta ne ohjautuvat oikeisiin paikkoihin. Lisätietoa

Liitteet ja suositukset

Olen hakemassa apurahaa lyhyeeseen tutkimusmatkaan ulkomaille. Tuleeko minun liittää mukaan lyhyt selvitys matkasta?

Selvitys matkasta sisältyy tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi sekä varsinaisen tutkimuksen tausta ja tarkoitus että matkan tausta ja tarkoitus. Lisäksi tutkimussuunnitelmasa tulee olla kustannusarvio matkan kuluista.


Liitteeksi hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen ohjaajalta haettaessa uutta kautta tohtoriopintoihin. Koskeeko tämä kaikkia tohtoriopiskelijoita?

Vaatimus ohjaajan selvityksestä koskee jatkokautta silloin, kun hakija on saanut aiemmin apurahan nimenomaan Suomalaisen Tiedeakatemian rahastosta. Eli siis heitä, jotka jo työskentelevät Väisälän rahaston tai Jutikkalan rahaston apurahalla. Jos ot ole saanut aiemmin Suomalaiselta Tiedeakatemialta apurahaa etkä työskennellyt sillä, sinun ei tarvitse liittää ohjaajan selvitystä.

Väisälän rahastolla ja Jutikkalan rahastolla on ollut vuoden 2017 hakuun saakka maininta, jonka mukaan voidaan myöntää apuraha tohtoriopintoihin kolmena peräkkäisenä vuotena riippuen tutkimuksen edistymisestä. Tällöin hakemuksessa edellytetään selvitystä tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.


Do I have to send the application and attachments also by post?

No, the application is sent only electronically by the online form.


Mitä tarkoittaa selvitys kokonaisrahoituksesta, joka tarvitaan haettaessa rahoitusta ulkomailla työskentelyä varten?

Tee niin tarkka selvitys kuin pystyt. Lähinnä Tiedeakatemiaa kiinnostaa tietää, mikä on Tiedeakatemian osuus rahoituksesta ja toisaalta mikä on projektin kokonaiskustannus.


Tarvitseeko minun liittää mukaan kirjallisia suosituksia? Miten saan liitettyä suositukset hakemukseen?

Kirjallisia suosituksia ei liitetä mukaan hakemukseen, vaan kahden suosittelijan nimi ja yhteystieto hakemus-lomakkeella riittävät.


Hakemuksessa pyydetään nimeämään suosittelijat. Pitääkö suositukset liittää hakemukseen tai onko käytössä erillistä ohjelmaa, jonka kautta suosittelijat voivat jättää suosituksensa? Pitääkö hakemukseen lisätä suositukset?

Erillisiä suosituksia ei liitetä hakemukseen. Ei ole myöskään erillistä järjestelmää, mihin suosituksia voisi jättää. Riittää, että lisää suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot (mitkä kysytään Hakemus-välisivulla). Järjestelmä ei myöskään lähetä suosittelijoille suosituspyyntöjä. Huomaa, että hakemukseen on mahdollista syöttää maksimissaan kahden suosittelijan tiedot.

Kielet / Can i submit the application in English

Voinko tehdä apurahahakemuksen muulla kuin suomen kielellä?

Hakemus voi olla täytetty myös ruotsiksi tai englanniksi.


Can the CV and study plan be submitted in English?

The application can be filled in English as well as in Finnish and Swedish.


Hakemuksessa pyydetään tutkimuksen otsikkoa ja abstraktia englanniksi. Teen työtäni suomeksi. Liitteet voivat muuten olla joko suomeksi tai englanniksi. Mutta tuleeko näihin kohtiin täyttää tiedot vain englanniksi?

Nämä kohdat tulisi täyttää nimenomaan vain englanniksi.

Suosittelijat

Hakemuksessa pyydetään nimeämään suosittelijat. Pitääkö suositukset liittää hakemukseen tai onko käytössä erillistä ohjelmaa, jonka kautta suosittelijat voivat jättää suosituksensa? Pitääkö hakemukseen lisätä suositukset?

Erillisiä suosituksia ei liitetä hakemukseen. Ei ole myöskään erillistä järjestelmää, mihin suosituksia voisi jättää. Riittää, että lisää suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot (mitkä kysytään Hakemus-välisivulla). Järjestelmä ei myöskään lähetä suosittelijoille suosituspyyntöjä. Huomaa, että hakemukseen on mahdollista syöttää maksimissaan kahden suosittelijan tiedot.

Voivatko Jutikkalan rahastosta hakea apurahaa vain sellaiset henkilöt, joilla on suosittelijoinaan Tiedeakatemian jäseniä? Muistelisin, että tällainen rajoitus pätee ainakin  joihinkin rahastoihinne.

Suomalaisen Tiedeakatemian rahastoissa ja Tiedeakatemian yhteydessä toimivissa säätiöissä ei ole tällaista vaatimusta. Hakemukseen yhteydessä anettavien suosittelijoiden nimet annetaan, jotta asiantuntijoillamme on mahdollisuus ottaa heihin tarvittaessa yhteyttä halutessaan lisätietoja. Missään vaiheessa emme arvota asiantuntijoita. Hakemuksessa mainitut suosittelijat ovat siis he, jotka parhaiten osaavat vastata ko. tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Käytännön asioita hausta

Jutikkalan rahastolla sekä Öhmannin Säätiöillä on samaan aikaan apurahahaku auki. Voinko hakea useammalta taholta apurahaa vai pitääkö minun valita yksi?

Voit rauhassa hakea kaikissa hauissa. Muista kuitenkin täyttää hakuihin erilliset hakemukset.


Milloin apurahansaajien nimet julkaistaan?

Apurahansaajille ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti. Saajien nimet julkaistaan Tiedeakatemian kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Tarkempi aikataulu löytyy hakuilmoituksesta.


Hakemus on toimitettava Suomalaiseen Tiedeakatemiaan viimeistään ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Riittääkö, että on aloittanut hakemuksen tuohon hetkeen mennessä?

Hakemus tulee olla lähetetty hakuajan loppuun mennessä. Tämän jälkeen järjestelmä sulkeutuu eikä hakemusta voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia.

Sekalaista

Milloin apurahansaajien nimet julkaistaan?

Apurahansaajille ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti marraskuun aikana. Apurahat jaetaan joulukuun Suomalaisen Tiedeakatemian yhteisistunnossa. Saajien nimet julkaistaan Tiedeakatemian kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.


Mitä tarkoitetaan termillä liikkuvuus?

Liikkuvuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa yliopistojen välillä tapahtuvaa liikettä.

 

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvonantohanke
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi

Hallintoassistentti
Marianne Parvinen
050 5128 830
marianne.parvinen(at)acadsci.fi