Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot 2017

Suomalainen Tiedeakatemia palkitsi kaksi nuorta ja ansioitunutta tutkijaa nousevilta tutkimusaloilta

vaisala palkitut 2017

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2017 Väisälän palkinnot kahdelle tieteentekijälle: professori Camilla Hollannille Aalto-yliopistosta ja professori Sabrina Maniscalcolle Turun yliopistosta ja Aalto-yliopistosta.

Väisälän palkinnot myönnetään vuosittain aktiivivaiheessa oleville, jo ansioituneille tutkijoille. Palkinnot myöntää Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Palkinnot jaettiin tänä vuonna 18. kerran, ja ne ovat suuruudeltaan 15.000 euroa.

Professori Camilla Hollanti

Aalto-yliopisto, matematiikka

hollanti

Camilla Hollanti nimitettiin matematiikan professoriksi Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle vuonna 2011. Vuosina 2017–2018 hän on vierailevana tutkijana Münchenin teknillisessä yliopistossa.

Professori Hollanti väitteli Turun yliopistossa vuonna 2009 algebrallisen lukuteorian sovelluksista langattomaan viestintään. ”Maisteriopintojen aikana inspiroiduin suunnattomasti algebrallisesta lukuteoriasta. Päädyin soveltamaan Hamiltonin kvaternioita langattomaan viestintään, ja tästä aukesi tie myös väitöskirjan tekemiseen”, muistelee Hollanti tutkijanuransa alkuvaiheita.

Hollannin johtama tutkimusryhmä tutkii algebraa, lukuteoriaa, kombinatoriikkaa, koodausteoriaa ja informaatioteoriaa sekä niiden sovelluksia langattomaan viestintään, hajautettuun pilvitallennukseen ja itsensä korjaaviin koodeihin. Hän on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

”Työskentely tällaisten sovellusten parissa on jatkuvaa kilpajuoksua, sillä ala etenee todella nopeasti. Yhteistyötä eri alojen välillä syntyy helposti, sillä ala on luonteeltaan hyvin poikkitieteellinen, eikä yksin voi millään hallita kaikkia tarvittavia menetelmiä”, kuvaa Hollanti tutkimustyötään.

Hollannin tutkimusryhmän kehittämiä menetelmiä voidaan käyttää tiedon siirron tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseen sekä tiedon tallennukseen ja turvaamiseen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat liittyneet esimerkiksi fyysisen kerroksen turvallisuuteen, millä tarkoitetaan ilman kryptografiaa saavutettua ja salakuuntelijan laskentatehosta riippumatonta turvallisuutta. Hollannin tutkimuksilla on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hollanti on tekijänä yli 90 vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa ja ohjannut kahdeksan väitöskirjatyötä, joista osa on yhä tekeillä. Hän on ollut kutsuttuna puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa.

”Suurin tulevaisuuden haaveeni on päästä avaruuteen, ja toivonkin, että Marsiin saa pelkän menolipun lisäksi myös paluulipun vielä elinaikanani, ja pääsen näkemään tuon ihmeellisen planeetan”, Hollanti miettii suurinta tulevaisuuden unelmaansa.

Professori Sabrina Maniscalco

Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto, kvanttifysiikka

maniscalco

Professori Sabrina Maniscalco nimitettiin Turun yliopiston teoreettisen fysiikan professoriksi vuonna 2014. Hän on myös Aalto-yliopiston adjungoitu professori ja sen kvanttiteknologian huippuyksikön jäsen.

”Lähdin opiskelemaan fysiikka, koska minua kiehtoi se, miten luonnonilmiöitä voidaan lähestyä matematiikan avulla. Ja kun ensimmäisen kerran tutustuin kvanttifysiikkaan, oli kuin uusia maailmoja olisi avautunut.” kertoo Maniscalco päätymisestään tutkimusalalleen.

Sabrina Maniscalco suoritti filosofian tohtorin tutkinnon Palermon yliopistossa vuonna 2004. Työskenneltyään post doc -tutkijana Bulgariassa ja Etelä-Afrikassa hän liittyi Turun yliopiston kvanttifysiikan tutkimusryhmään ja toimi tutkijakollegiumin jäsenenä ja akatemiatutkijana. Vuosina 2011–2014 hän oli professorina Heriot-Watt-yliopistossa Skotlannissa.

Professori Sabrina Maniscalcon tutkimusalue on kvanttifysiikka ja kvanttiteknologia, erityisesti sen fundamentaaliset peruskysymykset. Kvanttiteknologia on nopeasti kehittyvä alue, jota sovelletaan muun muassa informaation käsittelyssä, viestinnässä ja ultraherkissä mittauksissa. Se perustuu kvanttitilojen lomittumiseen ja superpositioon ja mahdollistaa esimerkiksi huippunopean laskennan sekä murtamattomat salaustekniikat tiedonvälityksessä. ”Alani kvanttiteknologia on tällä hetkellä yksi kuumimmista tutkimusaiheista fysiikassa. Se on erittäin kilpailtu ala, joka tarjoaa erilaisia mielenkiintoisia poikkitieteellisiä yhteistyömahdollisuuksia”, summaa Maniscalco tutkimusalaansa.

Professori Maniscalco on julkaissut tutkimusalueeltaan lähes 100 laajasti siteerattua artikkelia. Hän on toiminut ja toimii useissa eurooppalaisissa tutkimushankkeissa ja on pitänyt yli 40 esitelmää kansainvälisissä konferensseissa.  Hänen tutkimustyönsä on saanut mediahuomiota muun muassa New Scientist -lehdessä, BBC World Servicen radio-ohjelmissa sekä TEDGlobal-tilaisuuksissa.

Maniscalco nautti työssään kahdesta asiasta ylitse muiden: ”Innostavia ovat tieteelliset läpimurrot: kun pitkän tutkimusjakson jälkeen palaset asettuvat kohdilleen. Tärkeää on myös ryhmätyö; mielestäni suurin menestykseni on oma tutkimusryhmäni.”

Sabrina Maniscalco on hyvin aktiivinen tutkimustiedon viemisessä laajalle yleisölle. Hän järjesti esimerkiksi International Science Day- ja Quantum Circus-tapahtumat Turun ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunki. Hän on myös tuottanut 40-minuuttisen dokumenttielokuvan Inside the Light valon ja materian vuorovaikutuksesta kvanttifysiikan tasolla.

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot 2016

vaisala palkinnot 2016

Professori Peter Liljeroth Aalto-yliopistosta, akatemiatutkija Kaisa Matomäki Turun yliopistosta ja professori Minna Palmroth Ilmatieteen laitokselta ovat saaneet Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2016.

Uransa aktiivivaiheessa olevalle, kannuksensa jo hankkineelle tutkijalle annettava palkinto myönnettiin 17. kerran. Palkinnon suuruus on 15.000 euroa.

Professori Peter Liljeroth, Aalto-yliopisto

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Väisälän palkinnon professori Peter Liljerothille.

LiljerothPeter

Professori Peter Liljerothin Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksella toimivan ryhmän tutkimusalue on kokeellinen nanotiede: molekyylitason mittakaavan rakenteiden ja niiden elektronisten ominaisuuksien tutkimus. Ryhmän työkaluja ovat matalien lämpötilojen tunnelointi- ja atomivoimaspektroskopia. Ryhmä on kunnostautunut erityisesti nanorakenteiden hallitussa valmistuksessa sekä niiden kuvantamisessa ja karakterisoinnissa. Liljerothin mittaukset paljastavat atomien ja molekyylien rakenteen ja elektronitiheydet ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Esimerkki ryhmän viimeaikaisista saavutuksista ovat kaksiulotteiset grafeeninauhat ja yhdistelmärakenteet, jotka on valmistettu yksittäisten atomien tarkkuudella käyttämällä hyväksi kasvualustan pinnalla tapahtuvia polymerisaatioreaktioita.

Toinen esimerkki on yksittäisten atomien ja molekyylien kuvantaminen ja spektroskopia sekä niiden välisten kemiallisten reaktioiden hallittu ohjailu haluttujen kohdemolekyylien syntetisoimiseksi.

Peter Liljeroth on sukupolvensa johtavia nanotieteen tutkijoita. Hän on saanut vahvasti kilpaillun European Research Councilin (ERC) rahoituksen tutkimushankkeelleen. Hänen tutkimustyönsä on saanut laajaa näkyvyyttä muun muassa arvostetuissa Nature- ja Science-julkaisuissa.

 

Akatemiatutkija Kaisa Matomäki, Turun yliopisto

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Väisälän palkinnon akatemiatutkija Kaisa Matomäelle.

MatomakiKaisa

Kaisa Matomäki on syntynyt vuonna 1985. Hän suoritti maisteriopinnot Turun yliopistossa tehden lopputyönsä lukuteoriasta vuonna 2005. Matomäki jatkoi opintojaan Lontoossa valmistuen tohtoriksi vuonna 2009. Hän on jatkanut tutkimuksiaan lukuteorian alalla, tällä hetkellä hän tekee tutkimusta Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Hänet nimitettiin vuonna 2015 apulaisprofessoriksi Turun yliopistoon, mistä virasta hän on virkavapaana.

Marraskuussa 2016 Suomen Akatemia myönsi Kaisa Matomäelle akatemia­palkinnon tieteellisestä rohkeudesta. Lisäksi hänelle luovutetaan joulukuussa Intiassa vuoden 2016 SASTRA Ramanujan -palkinto, jonka hän jakaa yhteistyökumppaninsa kanssa. Palkinnon perusteluissa todetaan ytimekkkäästi: “Kaisa Matomäki is one of the strongest young analytic number theorists in the world today.“

Akatemiatutkija Matomäki on tehnyt laajasti ja rohkeasti yhteistyötä periaatteenaan, että myös matematiikan tutkimuksessa kokonaisuus voi olla osien summaa suurempi. Lukuteoriassa tutkitaan kokonaislukujen ominaisuuksia – niistä voidaan muodostaa kysymyksiä, jotka maallikkokin voi ymmärtää, mutta jotka ovat pitkään odottaneet ratkaisemista. Matomäki yhteistyökumppaniensa kanssa on löytänyt näihin lukuteorian ongelmiin uudenlaisia lähestymistapoja.

 

Professori Minna Palmroth, Ilmatieteen laitos

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Väisälän palkinnon professori Minna Palmrothille.

PalmrothMinna

Tutkimusprofessori Minna Palmroth johtaa Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimusyksikköä.

Palmroth on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa avaruussään simulaatiomallin, joka kattaa koko maan lähiavaruuden. Mallin avulla voidaan tutkia turbulenttien ilmiöiden vaikutusta magneettikehän suuren skaalan dynaamisiin prosesseihin. Supertietokoneella tehtävä simulointi on numeerisesti erittäin resurssi-intensiivistä. Tutkimusyö on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Se on saanut myös European Research Councilin (ERC) rahoitusta.

Minna Palmroth on perustanut Ilmatieteen laitokselle operatiivisen avaruussääpalvelun, joka nyt toimii osana laitoksen sääpalvelua. Avaruussääpalvelu hyödyntää Palmrothin väitöskirjassaan kehittämää simulaatiomallia sekä Ilmatieteen laitoksen magneettisia ja revontulimittauksia. Operatiiviset avaruussääpalvelut ovat tällä hetkellä keskittyneet suurien avaruusvaltioiden avaruusorganisaatioihin, mutta niiden merkitys myös pienemmille maille ja avaruussektorin ulkopuoliselle teknologialle kasvaa nopeasti muun muassa paikannusteknologialle. Suomi ja Ilmatieteen laitos ovat kansainvälisessä eturintamassa paikallisten avaruussääpalveluiden kehittämisessä ja erittäin vahvasti verkottuneita kansainvälisiin toimijoihin, osaltaan Palmrothin verkostojen ja aktiivisen toiminnan tuloksena.

Minna Palmroth on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja on panostanut vahvasti myös tieteen ja avaruustutkimuksen popularisointiin suurelle yleisölle. Hän toimii aktiivisesti muun muassa Euroopan unionin ohjelmissa sekä arvioijana että asiantuntijatehtävissä.

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot 2015

Matematiikan professori Risto Korhonen, Itä-Suomen yliopisto

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2015 Väisälän palkinnon professori Risto Korhoselle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2015 Väisälän palkinnon professori Risto Korhoselle.

Professori Risto Korhonen (s. 1975) väitteli vuonna 2002 Joensuun yliopistossa, minkä jälkeen hän toimi tutkijana Loughborough’n yliopistossa Englannissa vuosina 2002–2004 ja Suomen Akatemian rahoituksella tutkijana vuosina 2004–2010. Vuonna 2010 hänet nimitettiin Itä-Suomen yliopiston matematiikan professoriksi. Professori Korhonen toimii myös yliopistonsa fysiikan ja matematiikan laitoksen varajohtajana.

Risto Korhosen ensimmäinen julkaisu on vuodelta 2001 ja tämän jälkeen hän on julkaissut yhteensä 35 julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Hän on julkaisuissaan jatkanut suomalaista funktioteoreettisen tutkimuksen perinnettä, lähinnä meromorfisten funktioiden arvojenjakautumisteoriaa uudelta kannalta. Näistä merkittävimpänä on 2000-luvulla kehitetty trooppinen Nevanlinna teoria, joka tutkii paloittain lineaaristen funktioiden käyttäytymistä. Teoria on osoittautunut käyttökelpoiseksi erityisesti differenssiyhtälöiden ratkaisujen käyttäytymisen tutkimuksessa.

Professori Korhonen ja hänen Itä-Suomen yliopistossa toimiva tutkijaryhmänsä ovat alansa merkittävimpiä maailmassa. Tutkimusryhmässä on tällä hetkellä yli 10 henkilöä ja 6 väitöskirjan tekijää.

Professori Korhonen toteaa, että hänelle oli ollut jo lukiosta asti itsestään selvää, että haluaa opiskella matematiikkaa yliopistossa mahdollisimman pitkälle. Matematiikassa häntä on aina kiehtonut ongelmien ratkaisu, loogisuus ja täsmällisyys.

Professori Korhonen pitää työskentelyä ulkomailla ja eri ihmisten kanssa matemaatikon uralla lähes välttämättömänä, koska ne avaavat uusia näkökulmia ja lähestymistapoja tutkimukseen. Heti professori Korhosen tohtoriksi valmistumisen jälkeen avautui Loughboroug’n yliopistossa hänen tutkimusalaansa hyvin sopiva tutkijatohtorin paikka. Tämän kauden aikainen tutkimustyö heijastuu voimakkaasti myös Korhosen nykyisessä tutkimussuunnassa.

Aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

– Joskus on käynyt niin, että useiden kuukausien työ on mennyt hukkaan, kun on ajauduttu täydelliseen umpikujaan tutkimusongelmaa ratkaistaessa. Tämä voi olla hyvin tuskastuttavaa.

Professori Korhonen toivoo pystyvänsä työskentelemään matematiikan parissa mahdollisimman pitkään:

– Kohokohtia ovat ne hetket, jolloin syntyy läpimurto tutkimuksessa. Muistan vieläkin sen hetken, kun ollessani tutkijatohtorina Loughborough’n yliopistossa, ratkaisin tärkeän ongelman, joka mahdollisti haluamamme tutkimustulosten saavuttamisen ja samalla avasi monia uusia suuntia tutkimuksessamme.

Fysiikan professori Mika Sillanpää, Aalto-yliopisto

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2015 Väisälän palkinnon professori Mika Sillanpäälle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2015 Väisälän palkinnon professori Mika Sillanpäälle.

Professori Mika Sillanpää (s. 1976) väitteli vuonna 2005 Teknillisessä korkeakoulussa, minkä jälkeen hän työskenteli post doc -tutkijana National Institute of Standards and Technologyssa Boulderissa Yhdysvalloissa sekä akatemiatutkijana. Professori Sillanpää nimitettiin Aalto-yliopiston professoriksi vuonna 2012 noin 160 hakijan joukosta.

Mika Sillanpää on kokeellisen fysiikan valovoimainen ja uusia alueita avaava tutkija, ja on lyhyessä ajassa noussut kokeellisen kvanttifysiikan ja -teknologian kansainväliseen kärkeen.  Professori Sillanpää on saanut kahdesti arvostetun European Research Councilin (ERC) miljoonarahoituksen tutkimusryhmälleen Aalto-yliopistossa.

Mika Sillanpää johtaa Quantum Nanomechanics -tutkimusryhmää, mikä tekee innovatiivista ja urauurtavaa työtä kvanttirajan opto- ja nanomekaniikassa sekä matalien lämpötilojen mesoskooppisessa fysiikassa. Professori Sillanpää toimii ryhmänjohtajana Low Temperature Quantum Phenomena and Devices -huippuyksikössä.

Professori Sillanpään tieteellinen julkaisutoiminta on ollut erittäin menestyksellistä ja näyttävää. Vastaavaan suoritukseen kykenee ani harva fyysikko maailmassa. Hänen julkaisuluettelossaan on 44 nimikettä, joista peräti 9 on julkaistu Nature-lehdissä, 1 Sciencessä ja 8 Physical Review Lettersissä. Hänen töitään on siteerattu yli 1000 kertaa (h-indeksi on 17).

Professori Sillanpään uravalinta selvisi nuorena: jo 11-vuotiaana hän kirjoitti päiväkirjaansa, että isona hänestä tulee fyysikko.

– Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta. On valtava ilo havaita tämä kaunis koneisto toiminnassa, ja ymmärtää sen piirteitä yleisistä loogisista periaatteista lähtien. Tästä syystä päätin ryhtyä kokeelliseksi fyysikoksi. Olen haaveillut elämästä, jota nyt elän.

Professori Sillanpää toteaa, että parasta tieteen tekemisessä on tehdä käytännön tutkimustyötä, joka alkaa kädet rasvassa laboratoriossa. Tutkimusta tehdessä ei ole koskaan tylsää:

– Jokainen päivä kokeellisen fyysikon elämässä on erilainen ja ennustamaton. Parasta on, kun kaikki alkaa toimia ja yön pimeydessä näkee uuden ja merkittävän ilmiön, jota ehkä kukaan elollinen olento ei koskaan ennen ole todennut. Tämä tapahtuu joskus täysin yllättäen, joskus vasta raastavan pitkän näytteenvalmistuksen, testauksen ja kalibroinnin tuloksena.

Ulkomailla ja Suomessa tutkimuksen tekemistä professori Sillanpää pitää melko samanlaisensa. Suomeen hän kuitenkin kaipaisi lisää winning spritiä, mukavuusalueelta poistumista ja uskallusta.

Professori Sillanpää on luonut uraansa määrätietoisesti, ja aina tehnyt suuren riskin tutkimusta, jossa tuloksia tulee melko harvoin mutta ne saattavat olla merkittäviä.

– Joskus käy niin, että odottelu tietyn kokeen valmistumisen kanssa alkaa tuntua mahdottoman pitkältä. Silloin pitää tehdä vaikea päätös, jatkaako vai ei. Silloin tällöin on tullut tehtyä päätös lopettaa, ja niitä päätöksiä en ole katunut.

Aiemmat palkinnonsaajat

Väisälän palkinnon saajat 2000–

Palkintoperustelut löytyvät Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirjoista.

2017: professori Camilla Hollanti (matematiikka) ja professori Sabrina Maniscalco (kvanttifysiikka)

2016: professori Peter Liljeroth (fysiikka), akatemiatutkija Kaisa Matomäki (matematiikka) ja professori Minna Palmroth (avaruusfysiikka)

2015: professori Risto Korhonen (matematiikka) ja professori Mika Sillanpää (fysiikka)

2014: professori Mikko Salo (matematiikka) ja professori Paul Greenlees (fysiikka)

2013: apulaisprofessori Tuomas Hytönen (matematiikka) ja professori Tuukka Petäjä (fysiikka)

2012: professori Marko Huhtanen (matematiikka) ja professori Sebastiaan van Dijken (fysiikka)

2011: professori Xiao Zhong (matematiikka) ja professori Mika Valden (fysiikka)

2010: professori Peter Hästö (matematiikka) ja professori Janne Ruokolainen (fysiikka)

2009: professori Kaisa Miettinen (matematiikka) ja professori Adam Foster (fysiikka)

2008: professori Eero Hyry (matematiikka) ja professori Edwin Kukk (kokeellinen fysiikka)

2007: professori Eero Saksman (matematiikka) ja professori Kari J. Eskola (fysiikka)

2006: professori Jarkko Kari (matematiikka) ja professori Kari Rummukainen (fysiikka)

2005: professori Juha Kinnunen (matematiikka) ja professori Kalle-Antti Suominen (fysiikka)

2004: professori Matti Lassas (matematiikka) ja professori Martti Kauranen (fysiikka)

2003: professori Jari Taskinen (matematiikka), professori Päivi Törmä (fysiikka) ja professori Timo Vesala (meteorologia)

2002: professori Tero Kilpeläinen (matematiikka) ja professori Keijo Hämäläinen (fysiikka)

2001: professori Pekka Koskela (matematiikka) ja professori Erkki Thuneberg (fysiikka)

2000: professori Erkki Somersalo (matematiikka), professori Jari Turunen (fysiikka) ja professori Markku Lehtinen (geofysiikka)

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvonantohanke SoFI
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Sisällöntuottaja, tiedeneuvonantohanke SoFI
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi

Toimistokoordinaattori
Suvi Salmi
050 5128 830
suvi.salmi(at)acadsci.fi