Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Lahjoita tieteelle

Suomalainen Tiedeakatemia ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoituksen voi tehdä usealla tavalla. 

Lahjoitus yleisesti tieteen tukemiseen

Lahjoitus tai testamentti Suomalaisen Tiedeakatemian sääntöjen määräämän toiminnan mukaisesti yleisesti tieteen tukemiseen. Lahjoituksen voi kohdistaa Tiedeakatemian Väisälän tai Jutikkalan rahastoihin, mikäli halutaan lahjoituksen ohjautuvan erityisesti matemaattis-luonnontieteiden tai humanististen tieteiden tukemiseen. Lahjoitetut varat liitetään Suomalaisen Tiedeakatemian sijoitusomaisuuteen, jota hoidetaan yhtenä kokonaisuutena.

Nimikko- tai muistorahasto

Nimikko- tai muistorahasto voidaan perustaa silloin, jos halutaan tuoda esille lahjoittajan tai testamentin tekijän nimi. Rahaston tuotot ohjataan yleisesti tieteen tukemiseen eli Suomalaisen Tiedeakatemian tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Nimikko- tai muistorahastoon lahjoitetut varat liitetään Suomalaisen Tiedeakatemian sijoitusomaisuuteen, jota hoidetaan yhtenä kokonaisuutena. Sijoitetun omaisuuden tuotto jaetaan hallinnon ja sijoitustoiminnan kulujen kattamisen jälkeen nimikkorahastoille niiden pääomien mukaisessa suhteessa. Rahaston tuotosta voidaan myös jakaa palkintoja, mikäli lahjoittaja niin haluaa. Nimikko- tai muistorahaston minimilahjoitus on 100 000 euroa.

Erikoisrahasto

Erikoisrahasto on saman tyyppinen, kuten nimikko- tai muistorahasto, mutta varat voidaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen Suomalaisen Tiedeakatemian tarkoituksen ja sääntöjen puitteissa. Erikoisrahastolla voi olla oma neuvottelukunta. Erikoisrahaston minimilahjoitus on miljoona euroa.

Säätiö

Tietyissä tilanteissa on lahjoituksella mahdollista perustaa uusi säätiö Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyteen. Samoin tietyissä tilanteissa voidaan jo olemassa oleva säätiö liittää Tiedeakatemian hallinoitavaksi.

Muuta

Yli 5 000 euroa lahjoittaneiden nimet julkaistaan Tiedeakatemian verkkosivuilla ja lahjoitusvuoden vuosikirjassa. Lahjoituksen voi myös tehdä anonyymisti.

Yli 50 000 euron lahjoituksen antaja, nimikkorahaston ja erikoisrahaston tai säätiön lahjoittaja tai lahjottajan edustaja esitellään Tiedeakatemian verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Säätiöille perustetaan oma kotisivu Tiedeakatemian verkkosivujen yhteyteen. Lahjoitukset julkistetaan Tiedeakatemian lahjoitusvuoden vuosijuhlassa, johon lahjoittaja saa kutsun.

Verohallitus on nimennyt Suomalaisen Tiedeakatemian vuosiksi 2018–2022 sellaiseksi tuloverolaissa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Miten toimin?

Lahjoitusasioissa ota yhteyttä pääsihteeri, professori Pekka Aulaan
puh. 040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  


Rahankeräyslupa

Myöntäjä: Poliisihallitus
Keräyslupanumero: RA/2018/336
Myöntämisajankohta: 27.3.2018
Toimeenpanoaika ja -alue: 27.3.2018–26.3.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Luvan saaja: Suomalainen Tiedeakatemia ry (0222799-7)
Keräystavat: vedotaan yleisöön internet-ilmoituksin, lehti-ilmoituksin ja henkilökohtaisin yhteydenotoin

Varoja käytetään Suomalainen Tiedeakatemia ry:n sääntöjen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen, tieteellisen toiminnan edistämiseen ja tieteen tekemistä edistävään apurahatoimintaan.

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvonantohanke
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi

Hallintoassistentti
Marianne Parvinen
050 5128 830
marianne.parvinen(at)acadsci.fi