Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubi - uusi ulottuvuus tieteiden väliseen keskusteluun

Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubin tavoitteena on:

  • lisätä nuorten tutkijoiden näkyvyyttä Suomen tieteessä
  • tuoda nuorten tutkijoiden panos tieteitten väliseen keskusteluun
  • lisätä tieteiden välistä ymmärrystä ja keskustelua tutkijapiireissä
  • antaa mahdollisuus osallistujille selvittää heidän omaa tutkimusalaansa muiden alojen tutkijoille
  • tuoda esiin nuorten tutkijoiden näkemyksiä tieteen nykytilanteesta ja sen ongelmista

Nuorten Akatemiaklubin jäseniksi valitaan nuoria lahjakkaita tutkijoita eri tieteen aloilta; Akatemiaklubissa ovat edustettuina niin matemaattis-luonnontieteelliset kuin humanistisetkin alat. Akatemiaklubin jäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan Tiedeakatemian ryhmien ehdotusten perusteella. Klubin jäsenyyden edellytyksenä on, että väitöskirjan valmistumisesta on kulunut alle viisi vuotta ja klubilainen on alle 40-vuotias. Lisäksi klubilaisen tulee jatkaa uraansa tutkijana jollakin tavalla.

Nuorten Akatemiaklubi aloitti toimintansa syksyllä 2009. Klubilla on myös kansainvälistä taustaa: useat ulkomaiset tiedeakatemiat ovat perustaneet vastaavia toimintamuotoja nuorille menestyneille tutkijoille. Klubin toiminta on jatkunut perustamiskauden jälkeen yhtäjaksoisena. Klubin toimikausi on yksi lukuvuosi, syyskuusta toukokuuhun.

Nuorten Akatemiaklubin kokouksissa klubilaiset esittävät tutkimustaan ja tutkimusmetodeitaan, jonka jälkeen alustusten pohjalta keskustellaan. Esitysten haasteena on esittää alaa tuntemattomille oman alansa tutkimusta 20 minuutissa yleistajuisesti. Tilaisuuksia johtaa Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja.

Kokoukset videoidaan ja tallenteet esitetään Tiedeakatemian kotisivuilla.

 

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050-4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050-4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi
(erityisesti apuraha-asiat, rekisteriasiat)

Pääsihteeri
Pekka Aula
040-7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi