Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Toimintakertomus

Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomukset julkaistaan Vuosikirjassa. Aiempien vuosien toimintakertomukset löytyvät Vuosikirjan verkkoversiosta.

Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomus 2016

Hallitus ja pääsihteeri

Vuosi 2016 oli Suomalaisen Tiedeakatemian 109. toimintavuosi. Tiedeakatemian hallituksen esimiehenä 2016 toimi Kirsi Tirri ja varaesimiehenä Risto Nieminen. Hallituksen varainhoitajana jatkoi Pekka Ilmakunnas, humanistisen osaston sihteerinä Erkki Hollo ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä Olavi Nevanlinna. Vuosijäseninä jatkoivat Pertti Haapala, Anne Kovalainen, Jukka Seppälä ja Tomi Mäkelä. Tiedeakatemian hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Jäsen Tehtävä Toimikausi
Kirsi Tirri  esimies  2016–2017
Risto Nieminen  varaesimies  2016–2017
Pekka Ilmakunnas  varainhoitaja  2014–2018
Erkki Hollo   humanistisen osaston sihteeri  2014–2018
Olavi Nevanlinna  matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteeri  2014–2018
Pertti Haapala  vuosijäsen  2016 (3. kausi)
Anne Kovalainen  vuosijäsen  2016 (3. kausi)
Tomi Mäkelä  vuosijäsen  2016 (2. kausi)
Jukka Seppälä  vuosijäsen  2016 (3. kausi)

Vuoden lopussa hallituksen uusiksi vuosijäseniksi vuodelle 2017 valittiin Arto Haapala, Maria Lähteenmäki ja Merja Penttilä. Lisäksi Tomi Mäkelä jatkaa vanhana vuosijäsenenä.

Hallituksen vuonna 2015 nimittämä ryhmäuudistustyöryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2016. Työryhmän puheenjohtajana toimi varaesimies Risto Nieminen. Toimintaansa jatkoi myös hallituksen 2014 asettama apurahatyöryhmä niin ikään varaesimies Risto Niemisen johdolla. Lisäksi toimintaansa jatkoi 2015 aloittanut EASAC:in Boreal Forest -hankkeen seurantaryhmä.

Hallituksen nimittämien ryhmien kokoonpanot 2016 aikana olivat:

Apurahatyöryhmä: varaesimies (puheenjohtaja), pääsihteeri, Pertti Haapala, Pekka Ilmakunnas, Olavi Nevanlinna ja Jukka Seppälä.

Ryhmäuudistustyöryhmä: varaesimies (puheenjohtaja), pääsihteeri, Erkki Hollo, Anne Kovalainen, Olavi Nevanlinna, Jukka Seppälä ja Kimmo Kontula.

EASAC Boreal Forest -hankkeen seurantatyöryhmä: Eva-Mari Aro (puheenjohtaja), matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteeri, pääsihteeri ja hallintopäällikkö.

Lisäksi esimies ja varaesimies nimettiin kansainvälisten asioiden kehittämisryhmään Tiedeakatemian edustajina. Ryhmä on suomalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöryhmä.

Kertomusvuoden aikana hallitus päätti joulukuussa 2015 voimaan tulleen uuden säätiölain huomioimisen myös Suomalaisen Tiedeakatemian hallintotavoissa. Myös apuraha-arvioinneissa käytettyjä asiantuntijoita on informoitu säätiölain vaatimista toimenpiteistä.

Tiedeakatemian hallitus toimi kertomusvuonna Emil Öhmannin Säätiön ja Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön hallituksena.

Tiedeakatemian ensimmäisenä päätoimisena pääsihteerinä aloitti Pekka Aula kertomusvuoden alusta.

Apurahat

Vuonna 2016 Tiedeakatemia jakoi apurahoina noin 2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2017 myönnettyjen jatkokoulutusapurahojen summaa nostettiin 25 000 (ennen 23 000) euroon. Pääosa apurahoista suuntautui jatkokoulutukseen. Kaikille apurahan tohtoriopintoihin saaneille myönnettiin lisäksi 1 600 euron yliopistokorvaus, jonka Tiedeakatemia maksoi suoraan yliopistolle.

Väisälän rahaston uudet ohjesäännöt vahvistettiin Tiedeakatemian sääntömääräisessä kevätkokouksessa ja apurahat myönnettiin niiden mukaisesti. Jutikkalan rahaston uusi ohjesääntö hyväksyttiin sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Apurahat arvioivat Tiedeakatemian hallituksen nimeät asiantuntijat, jotka edustavat korkeinta asiantuntemusta aloillaan. Asiantuntijalausuntojen pohjalta apurahoista päätti Tiedeakatemian hallitus. Tiedeakatemian hallinnoimien rahastojen ja säätiöiden apurahakäsittelyssä on huomioitu apurahojen arvioijien ja päätösten tekijöiden mahdolliset jääviydet.

Kertomusvuonna Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille 52. kerran. Apurahoja jaettiin noin 1,4 miljoonaa euroa (2015 1,3 miljoonaa). Rahastoon tuli yhteensä 434 (555) hakemusta, kokonaissummaltaan noin 8,5 (10,3) miljoonaa euroa.

Apurahoja myönnettiin 75 (80) hakijalle. Näistä 53 (44) sai 25 000 euron suuruisen jatkokoulutusapurahan, joka edellyttää päätoimista tieteellistä työtä yhden vuoden ajan. Apurahoja lyhyisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille myönnettiin 17 (19), yhteensä yli 55 000 (55 000) euroa.

Eino Jutikkalan rahasto jakoi yhdeksännen kerran humanistiseen tutkimukseen tarkoitetut apurahat. Haku kattoi kaikki Tiedeakatemian humanistisen osaston alat. Rahastoon tuli yhteensä 619 (542) hakemusta, kokonaissummaltaan lähes 14,5 (11,8) miljoonaa euroa.

Apurahoja myönnettiin 19 (22) kappaletta, yhteensä noin 436 000 (440 000) euroa. Tohtoriopintoihin myönnettiin 17 apurahaa ja väitelleille kaksi. Tohtoriopintoihin liittyviä matka-apurahoja myönnettiin kuudelle tutkijalle, yhteensä 18 600 (13 800) euroa.

Tiedeakatemian Matematiikan rahastosta myönnettiin apurahoja runsaat 12 000 (n. 8000) euroa. Tiedeakatemian hallinnoima Emil Öhmannin säätiö jakoi apurahoina 45 000 (n. 46 000) euroa ja Hilkka ja Otto Brusiinin säätiöstä n. 30 000 (2014 30 000) euroa.

Tiedeakatemia osallistui ensimmäistä vuotta Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan post doc -pooliin 150 000 eurolla vuonna 2016, josta Väisälän rahaston osuus oli 100 000 ja Jutikkalan rahaston 50 000 euroa.

Kertomusvuoden lopussa Tiedeakatemia käynnisti apurahojen vaikuttavuusselvityksen, joka valmistuu alkuvuodesta 2017.

Palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2016 kunniapalkinto, suuruudeltaan 15 000 euroa, myönnettiin Tampereen teknillisen yliopiston puolijohdeteknologian emeritusprofessori Markus Pessalle tunnustukseksi hänen suurista tieteellisistä ansioistaan. Pessalle myönnettiin myös Tiedeakatemian mitali nro 28.

Tiedeakatemian vuoden 2016 Väisälän palkinnot saivat professori Peter Liljeroth Aalto-yliopistosta, akatemiatutkija Kaisa Matomäki Turun yliopistosta ja professori Minna Palmroth Ilmatieteen laitokselta. Palkinnot myönnettiin 17. kerran. Palkinnot olivat suuruudeltaan 15 000 euroa.

Kuudetta kertaa jaettava Tiedeakatemian vuoden 2016 Jutikkala-palkinto, suuruudeltaan 15 000 euroa, myönnettiin filosofian tohtori Jaakko Kuorikoskelle Helsingin yliopistosta.

Jutikkalan historiapalkinnon sai professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta. Myös tämä palkinto oli suuruudeltaan 15 000 euroa.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Suomalainen Tiedeakatemia järjesti vuoden 2016 aikana perinteiseen tapaan avoimia yleisötilaisuuksia joka kuukauden kolmantena maanantaina kesäkuukausia ja tammikuuta lukuun ottamatta. Aiemmin yhteisistuntoina tunnetuista tilaisuuksista käytettiin nimeä teemailta. Osastojen kokous järjestettiin maaliskuun teemaillan yhteydessä, vuosijuhla huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa.

Marraskuussa järjestettiin Suomen eturivin tutkijoiden, opetus- ja kulttuuriministerin ja -ministeriön yhteistapaaminen Tiedeakatemioiden tiloissa. Lokakuussa osallistuttiin Nobel-keskustelutapahtumaan Sanoma-talon Mediatorilla yhdessä muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin Sanomien kanssa.

Tiedeakatemia osallistui myös Tieteen Päivien 2017 suunnitteluun. Ohjelmatoimikunnassa Tiedeakatemiaa edusti Tomi Mäkelä. Tiedeakatemia tuki hakemuksesta biotieteet-ryhmän Kasvitieteen Päivät -kongressia, joka pidettiin 25.–26.2016 Turussa. Lista tilaisuuksista löytyy liitteestä 1.

Kertomusvuonna tehtiin päätös järjestää Suomi 100 vuotta seminaarisarja vuonna 2017. Seminaarisarjan nimeksi annettiin Tieteen vuosi 2017. Sarja hyväksyttiin osaksi virallista Suomi 100 -ohjelmatarjontaa. Samoin päätettiin tukea Tiedeakatemian ryhmiä taloudellisesti omaan alaan liittyvää vuoden 2017 aikana järjestettävää tapahtumaa varten.

Kansainvälinen toiminta

Suomalaisen Tiedeakatemian kansainvälistä toimintaa hoidetaan pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen Tiedeakatemiain neuvottelukunnan (TANK) kautta. Sen puheenjohtajana toimi 31.5.2016 asti Suomen Tiedeseuran edustaja Marianne Stenius ja varapuheenjohtajana Suomalaisen Tiedeakatemian edustaja Olavi Nevanlinna, joka toimi puheenjohtajana loppuvuoden. Tiedeakatemian toisena edustajana neuvottelukunnassa oli Kirsi Tirri. Kertomuskauden aikana TANK:in jäseneksi 2017 alkavalle toimikaudelle valittiin Kirsi Tirrin tilalle Tiedeakatemian edustajana Pekka Aula.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä oli luottamustehtävissä useissa kansainvälisissä tiedeorganisaatioissa: EASACissa Eva-Mari Aro ja Jari Valkonen, ICSUssa Olavi Nevanlinna, Kansainvälisessä ihmisoikeusverkostossa Jukka Kekkonen, ALLEAssa Krista Varantola ja Euro-CASEssa Olavi Nevanlinna.

Vuonna 2016 jatkettiin Suomalaisen Tiedeakatemian vuonna 2014 aloittamaa yhteistyötä EASAC:n energiapaneelin kanssa. Tiedeakatemia rahoittaa ja koordinoi EASAC:n työryhmää, joka valmistelee raporttia ”Boreal Forests”. Työryhmällä on suomalainen vetäjä, professori Jaana Bäck Helsingin yliopistosta. Boreal Forest -hankkeelle palkattiin sihteeri raportin kirjoitustyötä varten ajalle 15.2.–31.5.2016.

Kertomusvuonna valmisteltiin Baltic Conference on Intellectual Cooperation -seminaaria, jonka vuonna 2017 järjestettävää tilaisuutta Suomalainen Tiedeakatemia lupautui isännöimään vuonna 2015. Seminaarin teema on The Future of Teacher Education in the Baltic Region: Towards Research Based Teacher Education. Samoin jatkettiin kansainvälisen ihmisoikeusseminaarin Human Rights and the Arctic järjestelyjä yhdessä muiden tiedeakatemioiden kanssa TANK:n koordinoimana. Seminaari järjestetään Helsingissä syyskuussa 2017. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Saksan tiedeakatemia Leopoldinan kanssa.

Uusista kansainväliseen toimintaan liittyvistä yhteistyömuodoista käytiin neuvotteluja muun muassa Ranskan ja Italian Suomen suurlähetystöjen kanssa. Lisäksi keskusteltiin tiedetapahtuman järjestämisestä Suomen Englannin suurlähetystön kanssa Lontoossa 2017. Lisäksi päätettiin osallistua Uuden-Seelannin Tiedeakatemian 150-vuotisjuhlaseminaariin huhtikuussa 2017.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna ehdokkaan Balzan Prizes jaThe Keio Medical Science Prize -palkinnon saajiksi.

Kertomusvuoden aikana käynnistettiin tiedeakatemioiden kansainvälisen toiminnan kehittämiseen tähtäävät keskustelut yhdessä Suomen Tiedeseuran ja teknisten alojen akatemioiden kanssa.

Jäsenet

Vuoden 2016 lopussa Suomalaisella Tiedeakatemialla oli 723 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä.

Vuosikokouksessa 15. huhtikuuta Tiedeakatemiaan valittiin 24 uutta kotimaista jäsentä ja 12 ulkomaista jäsentä.

Uusiksi jäseniksi matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon valittiin Hannu Fritze (Luonnonvarakeskus), Heikki Haario (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Eero Hyry (Tampereen yliopisto), Aapo Hyvärinen (Helsingin yliopisto), Johanna Ivaska (Turun yliopisto), Riitta Julkunen-Tiitto (Itä-Suomen yliopisto), Kimmo Kainulainen (Jyväskylän yliopisto), Jari Koistinaho (Itä-Suomen yliopisto), Risto Kostiainen (Helsingin yliopisto), Riitta Lassila (Helsingin yliopisto), Jorma Palvimo (Itä-Suomen yliopisto), Petri Pihko (Jyväskylän yliopisto), Juri Poutanen (Turun yliopisto), Mika Sillanpää (Aalto-yliopisto), Maija Tenkanen (Helsingin yliopisto) ja Aila Vanhatalo (Helsingin yliopisto).

Humanistiseen osastoon valittiin uusiksi jäseniksi Kai Hakkarainen (Helsingin yliopisto), Juhani Klemola (Tampereen yliopisto), Petri Kuoppamäki (Aalto-yliopisto), Hanna Lehti-Eklund (Helsingin yliopisto), Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto), Tiina Onikki-Rantajääskö (Helsingin yliopisto), Rebecca Piekkari (Aalto-yliopisto) ja Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto).

Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaisiksi jäseniksi valittiin Thomas DuBois (University of Wisconsin-Madison, USA), Christian Enss (Heidelberg University, Saksa), Pasi A. Jänne (Harvard Medical School, USA), Marja Jäättelä (University of Copenhagen, Tanska), Kim Knott (LancasterUniversity, UK), Merja Kytö (Uppsala University, Ruotsi), Alan Christopher Lloyd (University of New England, Australia), Jan Malý (Charles University in Prague, Tsekin tasavalta), Gaven Martin (Massey University, Uusi-Seelanti), John C. Moore (Beijing Normal University, Kiina ja Lapin yliopisto), Hanna Risku (University of Graz, Itävalta) ja Michael J. Wingfield (University of Pretoria, Etelä-Amerikka).

Kuoleman kautta ovat Tiedeakatemian varsinaisten jäsenten joukosta poistuneet Ilkka Hanski, Esko Hoppu, Osmo Ikola, Pentti Laasonen, Urmas Luosto, Kalle Maijala, Juhani Murto, Kimmo Mustakallio. Matti Myrsky, Pentti Rokkanen, Ritva Serimaa, Anna-Leena Siikala, Christian Sucksdorff, Martti Tiuri, Paavo Uusitalo ja Juhani Virta.

Tiedeakatemian tietoon on tullut, että ulkomaisten jäsenten joukosta ovat poistuneet Tord Ganelius, Stig Jörgensen, Gerhard Lang, Els Oksaar ja Fred Robinson.

Nuorten Akatemiaklubi

Toimintansa 2009 aloittanut Nuorten Akatemiaklubi kokoontui vuonna 2016 kahdeksan kertaa Tiedeakatemian Väisälä-salissa. Keskustelut ja esitelmät ovat nähtävissä Tiedeakatemian Youtube-kanavalla.

Kertomusvuonna julkistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian ja Emil Aaltosen säätiön yhteinen panostus Nuorten Tiedeakatemian perustamiseksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan. Nuorten tiedeakatemioita on varsinkin 2000-luvulla perustettu useiden Suomen kaltaisten maiden tiedeakatemioiden yhteyteen. Toiminta on tarkoitus aloittaa 2017.

Lista Akatemiaklubin jäsenistä löytyy liitteestä 2.

Julkaisutoiminta

Vuonna 2016 Suomalainen Tiedeakatemia julkaisi Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica, Humaniora ja Folklore Fellows’ Communications eli FFC -sarjoja, joissa julkaistiin yhteensä 65 tutkimusta. Lisäksi ilmestyivät FF Network -tiedotuslehti ja Tiedeakatemian vuosikirja.

Tiedeakatemian julkaisutoimikunnan puheenjohtajana toimi Mathematica-sarjan päätoimittaja Olli Martio. Muita jäseniä olivat Raija-Leena Punamäki (varapuheenjohtaja), Jaakko Hämeen-Anttila (Humaniora-sarjan päätoimittaja), Pekka Hakamies (FFC-sarjan päätoimittaja) ja Pekka Aula. Toimikunnan sihteerinä toimi Mika Koskenoja (Mathematica-sarjan toimitussihteeri). Julkaisutoimikunta piti vuoden aikana kaksi kokousta.

Tiedeakatemian julkaisutoiminnan valtionavustus oli 117 000 (vuonna 2015 129 700) euroa ja julkaisujen myyntituotot 27.433,60 euroa (22.572,75). Tiedeakatemian tieteellisen kirjallisuuden vaihtotoimintaa hoitaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtokeskus. Vuoden 2016 lopussa Tiedeakatemialla oli 371 (393) ulkomaista vaihtokumppania, ja vaihtoon lähetettiin yhteensä 651 (701) julkaisua.

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran yhteinen julkaisutoimikunta ei kokoontunut vuonna 2016.

Strategiatyö

Hallitus jatkoi 2015 aloitettua Tiedeakatemian strategiatyötä kolmessa kokouksessa. Strategiatyön perusteella Tiedeakatemialle valittiin neljä strategista painopistealuetta tuleville viidelle vuodelle: Korkeatasoisen tieteen tunnettuuden ja vaikuttavuuden edistäminen yhteiskunnassa, nuorten lahjakkaiden tieteentekijöiden tukeminen, tieteen ja tutkimuksen kansainvälisyyden vahvistaminen, oman organisaation jalostaminen ketteräksi ja aktiiviseksi. Strategiatyötä jatketaan vuonna 2017.

Viestintä

Tiedeakatemian uudistetut kotisivut avattiin kertomusvuoden alussa. Lisäksi avattiin Twitter-tili ja Facebook-sivut. Ulkoista viestintää tehostettiin myös tiedotejakelupalvelun käytöllä ja aktiivisella sidosryhmätoiminnalla. Lisäksi Tiedeakatemian Youtube-kanavan käyttöä aktivoitiin. Mediassa saatiin kiitettävästi huomiota. Näkyvyyttä saavutettiin muun muassa Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Yliopisto-lehdessä, Seurassa ja Pan European Network: Science and Technology -lehdessä. Samoin Tiedeakatemian edustajat esiintyivät useasti mediassa ja tiedejulkisuudessa.

Sisäisessä työviestinnässä siirryttiin hyödyntämään verkkopohjaisia viestintä- ja yhteistyöalustoja.

Talous ja omaisuudenhoito

Tiedeakatemian hallituksen neuvoa antavana elimenä talousasioissa toimii omaisuuden-hoitotoimikunta. Omaisuudenhoitotoimikuntaan kuuluivat esimies, varaesimies, varainhoitaja, pääsihteeri sekä Erkki Hollo. Asiantuntijajäsenenä oli Timo Viherkenttä. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Salkunhoitajina vuonna 2016 toimivat Nordea, Union Bancaire Privée ja LähiTapiola Varainhoito.

Vuoden 2016 lopussa Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien rahastojen sekä säätiöiden varallisuus oli yhteensä noin 128,3 miljoonaa euroa. Tästä säätiöiden osuus oli 3,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna varallisuus oli 110,8 miljoonaa euroa. Kiinteistösijoituksia Tiedeakatemialla on Mariankatu 5:ssä, jossa sijaitsevat Tiedeakatemian toimitilat ja hallituksen kokoushuone ja lisäksi Väisälän rahasto omistaa yhdessä Emil Öhmannin Säätiön kanssa toimistohuoneiston Asunto Oy Helsingin Bulevardinaukiossa. Näiden kiinteistöjen kirjanpitoarvo on noin kolme miljoonaa euroa. Eino Jutikkalan rahaston omistuksessa ollut huoneisto myytiin kertomusvuonna. Koko varallisuuden tuotto, sisältäen osingot, korot ja omaisuuden arvon muutokset (pl. kiinteistöt), oli kertomusvuoden lopussa noin 19 % (edellisenä vuonna noin 10 %). Ilman Vaisala Oyj:n osakkeita muun omaisuuden tuotto oli n. 9,5 %.

Tiedeakatemian vuoden 2016 tilien ja hallinnon tarkastajana toimi professori, KHT Markku Koskela ja varatilintarkastajana KHT Riku Kärnä. Tilintarkastuskertomus ja kertomus varainhoidosta julkaistaan 2016 vuosikirjan yhteydessä. Kertomusvuoden aikana Tiedeakatemia siirtyi uudistettuun kirjanpitojärjestelmään, joka mahdollistaa laajemman ja kattavamman kuvan akatemian toiminnasta.

Kertomusvuoden lopulla päivitettiin Tiedeakatemian, sen rahastojen sekä sen hallinnoimien säätiöiden sijoitusstrategia omaisuudenhoitotoimikunnan ehdotuksesta. Tiedeakatemian syyskokous 2016 päätti, että hallitusten jäsenille maksetaan kokouspalkkiot hallituksen kokouksista ja jäsenkokouksista.

Henkilöstö

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä toimi professori Pekka Aula. Tiedeakatemian toimistopäällikkönä toimi fil. maist. Leila Sarajärvi ja toimistosihteerinä fil. maist. Nina Rapelo. Vuoden lopulla toiminimikkeet muutettiin hallituksen päätöksellä siten, että toimistopäällikön nimike korvautuu hallintopäälliköllä ja toimistosihteerin nimike hallintosihteerillä. Toimiston henkilökunnalle (Aula, Sarajärvi, Rapelo) tehtiin korvausluokan II mukainen työterveyshuoltosopimus.

Kertomusvuonna Tiedeakatemia maksoi palkkaa tai palkkioita kaikkiaan 17 henkilölle. Vuoden aikana siirryttiin joidenkin palveluntarjoajien kohdalla palkkaperusteisesta yhteistyösuhteesta sopimussuhteisiin.

Muu toiminta

Hallitus on vuoden aikana pyynnöstä ehdottanut jäseniä useihin työryhmiin ja toimielimiin. Tiedeakatemialla on edustajia monissa eri kotimaisissa ja ulkomaisissa instituutioissa ja organisaatioissa.

Suomalainen Tiedeakatemia on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen. TSV:n hallituksessa olivat Tiedeakatemian edustajina Keijo Hämäläinen varamiehenään Olli Martio sekä Kirsi Tirri varamiehenään Erkki Hollo. TSV:n hallituksen puheenjohtajana toimi Keijo Hämäläinen.

Pekka Aula osallistui Tiedeakatemian edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokoukseen 14.3., jossa hän toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana. Pekka Ilmakunnas osallistui TSV:n syyskokoukseen 25.10. Tomi Mäkelä on ollut Tiedeakatemian edustajana vuoden 2017 Tieteen päivien järjestelytoimikunnassa. Julkaisufoorumin ohjausryhmässä aloitti vuonna 2016 Tiedeakatemian edustajana Dennis Bamford.

Tiedeakatemian edustajina Alfred Kordelinin säätiön hallituksessa olivat Markku Leskelä varamiehenään Keijo Hämäläinen sekä Simo Knuuttila varamiehenään Martti Nissinen (6.11. asti) ja Hannu Riikonen varamiehenään Mari Vaattovaara (7.11. alkaen). Edustajina säätiön tieteen jaostossa olivat Seppo Hentilä varamiehenään Jorma Sipilä sekä Eija Kalso varamiehenään Hilkka Soininen. Kansanvalistuksen jaostossa edustajana oli Kirsi Tirri, varalla Leena Syrjälä ja kirjallisuuden jaostossa Heta Pyrhönen, varalla Marjatta Palander. Taiteen jaostossa toimivat Ville Lukkarinen varallaan Annika Waenerberg (6.11. asti) ja Helena Hyvönen (7.11. alkaen).

Tiedeakatemian edustajana Sodankylän observatorion johtokunnassa oli Heikki Nevanlinna varamiehenään Risto Nieminen. Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnassa Tiedeakatemian edustajina ovat olleet Jukka Jernvall ja Sinikka Piippo (kevät 2016), Jaana Bäck (syksystä alkaen). Ulkopolitiikan tutkimussäätiössä Tiedeakatemian edustajana on jatkanut Tuomas Forsberg. Säätiöiden post doc -poolissa Tiedeakatemian edustajana on vuoden alusta aloittanut Kirsi Tirri varallaan Kaisa Nyberg.

Suomen Akatemian tieteellisissä toimikunnissa oli vuoden 2016 lopussa Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä seuraavasti: Maria Lähteenmäki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa, Paula Eerola, Juha Kinnunen, Reko Leino, Juha Pekka Lunkka ja Jukka Pekola luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa, Asla Pitkänen, Jorma Toppari ja Anu Wartiovaara terveyden tutkimuksen toimikunnassa sekä Riitta Julkunen-Tiitto, Jussi Kukkonen, Johanna Mappes, Jorma Palvimo, Seppo Salminen ja Lea Sistonen biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa. Heistä Paula Eerola toimi toimikunnan puheenjohtajana.

Esimies, varainhoitaja ja pääsihteeri vierailivat Vaisala Oyj:ssa 22.9. hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kutsumana. Varainhoitaja Pekka Ilmakunnas edusti Tiedeakatemiaa Vaisala Oyj:n yhtiökokouksessa 5.4.ja pääsihteeri Pekka Aula Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnan vuosikokouksessa 30.3. Suomen LUMA-keskuksen StarT-hankkeen kummina toimi Tiedeakatemian jäsen professori Kimmo Kontula.

 

 

Liite 1
Vuoden 2016 tilaisuudet

8. helmikuuta
Teemailta Tiede, tilastot ja media

 • Tiedeasiantuntija Otto Auranen (Suomen Akatemia): Tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitukset yliopistojen rahoituksessa
 • Professori emer. Seppo Laaksonen (Helsingin yliopisto): Media ja tieteetkin vaikeuksissa tilastotieteen kanssa
 • Professori Matti Wiberg: Mielipidemittausuutisointihutilointi ja muita mediasyntejä

14. maaliskuuta                      
Teemailta aiheena yliopistojen ja koulujen yhteistyö tieteen edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi

 • Professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto: Luma-keskus Suomi -innovatiivista yhteistyötä yliopistojen, koulujen ja elinkeinoelämän kanssa
 • Professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos: Yliopiston ja koulujen kumppanuus edistää molempien tavoitteita; esimerkkejä kansainvälisistä science-opetuksen tutkimushankkeista
 • Johtava rehtori Tapio Lahtero, Helsingin normaalilyseo, Viikin normaalikoulu: Harjoittelukoulut ja kunnan koulut yliopistojen tutkimuskumppaneina

15. huhtikuuta                   
Vuosijuhla: kunniapalkinnon jako, kevätkokous ja juhlaillallinen

 • Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto ja mitali nro 28 myönnettiin professori Markus Pessalle (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • Juhlaesitelmä: Akateemikko Risto Nieminen esitteli emeritus professori Markus Pessan uran ja elämäntyön
 • Kevätkokouksessa käsiteltiin ja päätettiin sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin esitys Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston uudeksi ohjesäännöksi
 • Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin juhlaillallinen

18. toukokuuta                  
Teemamatka Turkuun: Genomieditoinnin mahdollisuudet

 • Matkan alussa vierailtiin BioCity Turussa neljällä eri laitoksella: molekulaarinen kasvibiologia (Turun yliopisto), MediCity (Turun yliopisto), ympäristö- ja meribiologia (Åbo Akademi), biofysiikan laboratorio (Turun yliopisto)
 • Vierailujen jälkeen järjestettiin seminaari Genomieditoinnin mahdollisuudet BioCity Turun Presidentti-salissa
 • Akatemiaprofessori Johanna Ivaska (Turun yliopisto): Molekyylitason syöpätutkimus ja geenieditoinnin mahdollisuudet
 • Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro (Turun yliopisto): Genomieditoinnin edut kasvitutkimukselle ja kasvinjalostukselle
 • Dosentti Marko Ahteensuu (Turun yliopisto ja Royal Institute of Technology, Ruotsi): Synteettinen biologia, etiikka ja bioturvaaminen
 • Seminaari oli seurattavissa myös verkon kautta ja tallenne on Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla

12. syyskuuta                     
Uusien jäsenten ilta

 • Professori Riitta Lassila (Helsingin yliopisto): Veren hyytyminen monessa mukana
 • Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): Yhteiskuntatutkimuksen uusista mahdollisuuksista
 • Professori John C. Moore (Beijing NormalUniversity ja Lapin yliopisto): Simulating ice sheetdynamics and geoengineeredclimates
 • Diplomien jako uusille jäsenille; tilaisuudessa oli läsnä 12 kotimaista ja 6 ulkomaista uutta jäsentä

10. lokakuuta                       
Brusiinin ja Öhmannin Säätiön sekä Jutikkalan rahaston apurahojen jako, Jutikkala-palkinnon ja Eino Jutikkalan historiapalkinnon jako

 • Eino Jutikkalan historiapalkinto ojennettiin professori Jari Ojalalle (Jyväskylän yliopisto)
 • Jutikkala-palkinto ojennettiin Jaakko Kuorikoskelle (Helsingin yliopisto)
 • Palkintoesitelmien jälkeen ojennettiin apurahadiplomit Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön, Eino Jutikkalan rahaston ja Emil Öhmannin Säätiön apurahansaajille

13. lokakuuta                       
Suuri Nobel-tilaisuus 2016

 • Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin Sanomien kanssa Sanomatalon Mediatorilla
 • Tilaisuudessa asiantuntijoiden johdolla esiteltiin vuoden 2016 Nobel-palkinnot; tilaisuudessa myös mukana fysiikan Nobel-palkittu J. Michael Kosterlitz

14. marraskuuta                  
Teemailta Tiede ja elämää suurempi musiikki ja syyskokous

 • Tähtitanssija Minna Tervamäen alustus esitelmiin
 • Tutkijatohtori Tommi Himberg (Aalto-yliopisto): Konserttisalin vaikutus musiikkielämykseen
 • Professori Tapio Lokki (Aalto-yliopisto): Musiikillisen vuorovaikutuksen voima
 • Teemaillan ja kahvitauon jälkeen järjestettiin Suomalaisen Tiedeakatemian sääntömääräinen syyskokous
 • Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin esitys Eino Jutikkalan rahaston uudeksi ohjesäännöksi

12. joulukuuta                      
Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston palkintojen ja apurahojen jakotilaisuus

 • Väisälän palkinnot ojennettiin professoreille Peter Liljeroth (Aalto-yliopisto), Kaisa Matomäki (Turun yliopisto) ja Minna Palmroth (Ilmatieteen laitos)
 • Peter Liljeroth: Kosketuksiin atomien ja molekyylien kanssa
 • Kaisa Matomäki: Alkuluvuista
 • Minna Palmroth: Superkoneet ja avaruus
 • Palkintoesitelmien jälkeen jaettiin apurahadiplomit Väisälän rahaston apurahansaajille

Liite 2
Nuorten Akatemiaklubin jäsenet

Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubi 2015–2016 (kevät 2016)

MMT Tuuli Haikonen, Luonnonvarakeskus (kasvinjalostus ja kasvivirologia)
FT Tuomas Hovi, Turun yliopisto (folkloristiikka)
PhD Alexandros Iosifidis, Tampereen teknillinen yliopisto (signaalinkäsittely)
FT Riku Järvinen, Ilmatieteen laitos (avaruusplasmafysiikka)
VTT Tuomas Kosonen, VATT (taloustiede)
FT Marius Lahti, Helsingin yliopisto (psykologia)
FT Antti Nissinen, Oulun yliopisto (molekyylibiologia, solubiologia)
MMT Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto (suometsätiede)
Dr. Adnane Osman, Aalto-yliopisto (Plasma Physics, Computational Physics)
FT Antti Räihä, Jyväskylän yliopisto (Suomen historia)
FT Elina Salmela, Helsingin yliopisto (genetiikka)
OTT Juhana Salojärvi, Helsingin yliopisto (oikeushistoria)
TkT Tiina Saloranta, Åbo Akademi (orgaaninen kemia)
FT Sami Sjöberg, Helsingin yliopisto (yleinen kirjallisuustiede)
FT Tuomas Tallinen, Jyväskylän yliopisto (fysiikka)
TT Elisa Uusimäki, Helsingin yliopisto (eksegetiikka)
FT Svetlana Vetchinnikova, Helsingin yliopisto (englantilainen filologia)

Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubi 2016–2017 (syksy 2016)

FT Jan Antfolk, Åbo Akademi (psykologia)
TkT Billy Bob Brumley, Tampereen teknillinen yliopisto (tietojenkäsittelyteoria)
PhD Andrew Dimmock, Aalto-yliopisto (plasmafysiikka)
VTT Laura Ekholm, Helsingin yliopisto (talous- ja sosiaalihistoria)
TT Dan-Johan Eklund, Helsingin yliopisto (uskonnonfilosofia)
PhD Tommi Himberg, Aalto-yliopisto (aivotutkimus, musiikkipsykologia)
FT Terhi Honkola, Turun yliopisto (biologia)
YTT Veli-Matti Karhulahti, Turun yliopisto (mediatutkimus)
FT Minna Karjalainen, Oulun yliopisto (genetiikka)
FT Susi Lehtola, Lawrence Berkeley National Laboratory (laskennallinen kemia)
OTT Emilia Lindroos, Lapin yliopisto (oikeuslingvistiikka)
FT Kaarina Matilainen, Luonnonvarakeskus (eläinjalostus)
FT Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto (folkloristiikka)
FT Olli Taanila, Helsingin yliopisto (kosmologia)
KT Jenna Vekkaila, Helsingin yliopisto (kasvatustiede)
KTT Jutta Viinikainen, Jyväskylän yliopisto (taloustiede)

 

Katso myös:

Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirja

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvonantohanke
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi